Bevrijdingsvuurceremonie en bevrijdingsvuurestafette

Bevrijdingsvuurceremonie

Bij de Bevrijdingsvuurceremonie, vanaf 23.15 uur op het 5 Mei plein, staan persoonlijke verhalen centraal.

 

Theatermaker Anna van Diepen vertelt belevenissen van Henk Slotboom en wethouder Lara de Brito schetst haar leven in Mozambique tijdens de burgeroorlog. Er zijn optredens van de Wageningse singer-songwriter Rogier Pelgrim en het Hull Freedom Chorus.

 

Daarna overhandigt de Engelse veteraan en bevrijder Ray Lord het Bevrijdingsvuur aan burgemeester Geert van Rumund. Met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in de vuurschaal op het 5 Mei plein symboliseert de burgemeester de overgang van herdenken naar vieren. Dat vindt plaats om middernacht.

 

Bevrijdingsvuurestafette

Nadat het Bevrijdingsvuur is ontstoken ontvangen lopersgroepen uit vele gemeenten het vuur uit handen van de burgemeester. Half maart hebben zich al ruim 1300 deelnemers uit 60 gemeenten aangemeld. Zij verspreiden, als start van Bevrijdingsdag, het Bevrijdingsvuur en de vrijheidsboodschap over heel Nederland.  De eerste lopers vertrekken naar Haarlem, waar de nationale start plaatsvindt van de Bevrijdingsfestivals.

De jaarlijkse ontsteking in de nacht van 4 op 5 mei herinnert ons aan het feit hoe kwetsbaar en kostbaar vrijheid is. De Bevrijdingsvuurceremonie is ieder jaar weer een speciale belevenis. Vele groepen uit het hele land, hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de pers zijn hierbij aanwezig. Voordat de Bevrijdingsvuurceremonie begint, is er een theatraal programma. Ook staan er grote schermen waarop het gehele programma goed te volgen is. Zo kunnen ook alle loopgroepen voor vertrek kijken naar de bijzondere ceremonie.


Op dit moment is Wageningen45 met haar 4 mei werkgroep druk met het voorbereiden en uitwerken van het programma. Het programma dat hieronder beschreven is, is een voorlopig overzicht waar nog enkele aanpassingen mogelijk kunnen zijn. Toch willen wij u alvast een beeld geven van wat er in Wageningen gebeurt op 4 mei. Het definitieve programma ontvangt u met het laatste nieuwsbericht, waarin actuele informatie is vermeld.

 

 

23.15 uur     Start van de ceremonie op het 5 Mei Plein.
23.59 uur     De burgemeester van Wageningen neemt het vuur in ontvangst.
00.00 uur     Het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken. De vlag wordt gehesen en de kerktorens zullen luiden.
00.01 uur     Het Wilhelmus wordt gespeeld.
00.03 uur     Toespraak door de burgemeester van Wageningen.
00.05 uur     De burgemeester overhandigt het vuur aan de Commissaris van de Koning van de startprovincie.
00.10 uur     De Commissaris van de Koning overhandigt het vuur aan de lopers van het Bevrijdingsfestival uit de
                     startprovincie waar de nationale start plaats zal vinden. Er zal een korte toespraak zijn, waarna deze 
                     eerste loopgroep vertrekt. Aansluitend volgen meer loopgroepen uit de anderen gemeenten van de 
                     startprovincie.
00.30 uur     De burgemeester van Wageningen ontsteekt de fakkels van de verschillende loopgroepen van de 
                     overige 13 provinciale Bevrijdingsfestivals. De presentator kondigt deze aan.
00.30 uur     Vervolgens halen eerst de loopgroepen met lange afstanden en daarna de korte afstanden één voor
                     één het vuur op.
Ca. 01.00u   Einde van de ceremonie.